Akasha Empowerment & Healing Systemet

Founder af Akasha Empowerment & Healing Systemet samt Akasha Coaching Alliance er Jack Makani, Master trainer og healer.

Dorthe Gyldenkærne har haft Jack Makani som Master Trainer og spiritual mentor i en lang årrække og på denne måde fået indsigt i hvilken kraft og visdom, der ligger bag Akashasystemet. 

Healingsystemet består af 27 Akashasymboler, der har hver sin energetiske kvalitet. Alt efter behov kan disse symboler anvendes til afbalancering af chakrasystemet, healing og styrkelse af energilegemet. 

Deltagere bliver initieret med akashasymboler efter ældgamle foreskrifter. 

Akasha niveau 1

På akasha niveau 1 bliver du initieret til de første 9 symboler. 

 • Du lærer at bruge symbolerne primært for at afbalancere dig selv.
 • Du lærer om hvad energi er.
 • Du lærer om forudsætningerne for Holistisk transformerende coaching.
 • Du lærer om «modellen af verden» og de 3 selver
 • Du lærer om chakrasystemet og hvordan du afbalancerer chakra.
 • Du lærer om de 5.
 • Du lærer om, hvordan du kan bruge pendul til at kommunikere med det ubevidste sind og det højere selv. 

Akasha niveau 2

På dette niveau bliver du initieret til de næste 9 symboler.
 • Du integrerer symbolerne og lærer at bruge dem.
 • Du åbner endnu mere op for forbindelse og kommunikation melem det ubevidste sind, bevidste sind og dit højere selv. 
 • Du lærer hvordan du kan heale andre med niveau 1 og 2 symboler.
Studenterne vil også blive anbefalet at sætte sig ind i:
 • Hvordan man bruger sub-modaliteter.
 • Lave ankre og hvordan man kollapser ankre. 
 • De 3 positioner og hvordan man kan afbalancere positionerne.
 

Akasha niveau 3

På dette niveau bliver du initieret med de sidste 9 symboler ud af 27. 
 • Du integrerer symbolene og lærer hvordan du bruker dem.
 • Du åbner endnu mere op for forbindelsen og kommunikation mellem det ubevidste sind, det bevidste sind og dit højere selv.
 • Du lærer hvordan du til dagligt brug kan bruge symbolerne til Akashaniveauerne 1,2 og 3.
 • Lære hvordan du laver et personligt og individuelt program til dig selv.
 • Lære hvordan du kan foretage healing af andre ved hjælp af symbolene på niveau 1,2 og 3.
Studentene vil også blive anbefalet at sætte sig ind i:
 • Hvordan man kan analysere eget overbevisningssystem, og ændre begrænsende overbevisninger ved hjælp af «9 square» gulvmodel.
 • Hvordan styrkes en overbevisning.
 • Værdi-afklaringsprosessen.
 • Sproglige forudsætninger

Akasha niveau 4

Du bliver initieret til akasha niveau 4. Dette sker på en lidt anderledes måde end tidligere. Du vil ikke få yderligere nye symboler. 

 • Du vil lære om kilderne bag symbolerne og hvordan du kan tage kontakt til kilderne ved brug af symbolerne.
 • Du vil åbne endnu mere op for forbindelsen mellem det ubevidste sind, bevidste sind og dit højere selv.
 • Du vil starte med at praktisere
  transformationscoaching i kreativ kombination med healing og forandringsarbejde. 
 • Supervisere små akashagrupper under Akashatræningen.

Studenterne vil også anbefales at sætte sig ind i:
 • Delintegration med uendelighedstegnet.
 • Walt Disney's kreativitetsprocess.
 • Hvordan trance kan bruges i forandringsarbejde. 

Akasha niveau 5

Du bliver initieret til Akasha niveau 5. 
 • Du lærer 3 forskellige måder at praktisere fjernhealing.
 • Du åbner endnu mere op for forbindelse og kommunikation mellem det ubevidste sind, det bevidste sind og dit højere selv.
 • Praktisering af forandringsarbejde med sig selv og andre.
 • Supervisere små akashagrupper under Akashatræningen.
 • Assistere under initieringer.
Studenterne vil også anbefales at sætte sig ind i:
 • Neurologiske niveauer.
 • Mental helse (Ho'oponopono tilgivelsesprosessen.)

Akasha niveau 6

Du bliver initieret til Akasha niveau 6.
 • Du lærer at lave Personlig Energi Transformation (PET)
 • Du vil åbne endnu mere op for forbindelse og kommunikation mellem det ubevidste sind, det ubevidste sind og det højere selv. 
 • Du vil lære hvordan du bruger alle symbolerne fra niveau 1, 2 og 3 med god forbindelse til kilderne. 
 • Kunne kalibrere klientens energi og arbejde kreativt med holistisk transformationscoaching og healing.
 • Kunne bruge processen "Skab det liv, du ønsker." For sig selv og med klienter. 
 • Assistere initiator under træningen. 
 • Undervise små Akashagrupper under træning.

Akasha niveau 7, 1-2

Akasha niveau 7, 1-2 er det første niveau som Akasha Initiator.

Kompetensemålet for denne træning er at studenten skal være i stand til:
 • At initiere individer individuelt til Akasha niveau 1 og 2.
 • Lære en klient at bruge Akasha 1 og 2 symboler
 • Bruge «The Transformational Timeline Floor Model” (TTTFM)
 • Assistere under initieringer.
 • Assistere under en Akashatræning. 

Akasha niveau 7, 3-4

Dette er det andet niveau som Akasha Initiator.
Kompetencemålet for denne træning er, at studenten skal være i stand til:
 • At initiere individer individuelt til Akasha niveau 3 og 4.
 • Lære en klient at bruge alle Akashasymbolerne, samt resten af fagstoffet til niveau 3.
 • Lære en klient resten af fagstoffet til niveau 4.
 • Lære hvordan man kan transformere eller fjerne entities.
 • Assistere Full Initiator og træner under Akashatræningen samt under initiering. 

Akasha niveau 7, 5-6

Akasha niveau 7, 5-6 er det tredje niveau som Akasha Initiator.

Kompetansemålet for denne træning er, at studenten skal være i stand til:
 • At initiere individer individuelt til Akasha niveau 5 og 6.
 • Lære en klient på niveau 5 hvordan man foretager fjernhealing med klient.
 • Lære en klient på niveau 6 hvordan man udfører Personlig Energi Transformation (PET).
 • Assistere Full Initiator og Træner under Akashatræning.
 • Undervise i niveaugrupper om nødvendig under træningen.

Akasha niveau 8.1

Denne træning indeholder den specielle 8.1 initiering, som starter en dybere personlig proces og transformation som gør studenten klar til Akashaniveau 8.2. 

Processen tager mellem 6 og 9 måneder. Når denne proces er afsluttet, kan studenten tage Akashaniveau 8.2 og blive certifiseret som Full Akasha Initiator. 

Dersom studenten også er certifiseret NLP Træner vil studenten kunne opnå certifiseringen som Full Akasha Initiator og Trainer.

 • Under Akasha niveau 8.1 træningen vil studenten også undervise basisgrupper og niveaugrupper.
 • Assistere Full Holistic Initiator og Trainer under initieringer med mere.
 • Udarbeide og forberede en plan for hvordan man organiserer og leder en Akashatræning med studenter.
 • Efter Akashaniveau 8.1 initieringen kan du komme til at opleve nogle spirituelle, psykologiske eller fysiologiske reaktioner i løbet av procesperioden på 6-9 måneder. Snakk med din Full Initiator om dette.

Akasha niveau 8.2

Dette er det højeste niveau i Akasha Empowerment & Healing Systemet.

Efter initiering til Akasha niveau 8.2. vil studenten kunne:
 • Initiere individuelt til alle Akashaniveauer inkluderet niveau 8.1 og 8.2.
 • Undervise individuelle studenter det obligatoriske og foreslåede pensum på alle Akashaniveauer.
 • Supervisere studenter på alle Akashaniveauer.

Når studenten har demonstreret sin kompetance ovenfor som Full initiator, modtager studenten certifiseringen Full Holistic Initiator.
Dersom studenten også er certifiseret NLP Træner modtager studenten certifiseringen Full Holistic Initiator and Trainer, samt autorisation til at lede et Akasha/Holistisk institut, og kan undervise studenter på alle Akasha Niveauer.